שמירה על ניקיון הישוב

הודעות מיידיות • 25/6/2017 כניסות

לתושבים שלום,

בעקבות חג עיד אל-פיטר, החצרנים בנירית יהיו בחופשה השבוע.

אנא התחשבותכם היתרה השבוע בשמירה על ניקיון הישוב, וכן אם ניתן, להשתדל לא להוציא כמויות גדולות של גזם.

בברכה,

מזכירות נירית