הודעה לישובים סגירת מסלולי נחיתה 12-30 לשיפוצים

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לישובים סגירת 12-30 לשיפוצים 5-13.8

שלום רב,

 

להלן מצ"ב הודעה  של רשות שדות תעופה בנושא שינוי תבנית תפעול למסלולי נחיתה של מטוסים.

 

שימו לב: מסלולים 12 ו-30 יסגרו לנחיתות בין השעות 07:00 ועד 16:00 מיום 05/08/19 ועד יום 13/08/19 מה שאומר שמסלולי הנחיתה 21 ו-26 יהיו היחידים שיפעלו בשעות אלה.

 

מסלול 21 הינו מסלול הנחיתה שמעל ליישובי המועצה.

 

לכל שאלה מצ"ב מכתב הפניה של רש"ת ובו טלפון למענה אנושי וכתובת דוא"ל לפניות:

03-9750287

Ac-noise@iaa.gov.il-Ac

 

 

 

בברכה,

 

דנה גל

מנהלת מחלקה מוניציפאלית

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000674 / 050-5224468   📱

      שגיאה! ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית.www.dsharon.org.il| https://www.facebook.com/mdshraon/

P   חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

image001