איסור מוחלט לאכילת פרי של הדקלים לאור טיפול מונע נגד חידקלית , שילוט יתלה בקרוב בשטח בנוסף .

עדכוני וועד ומזכירות • 20/9/2016 כניסות

הודעה לתושבים -  איסור מוחלט לאכילת פרי של הדקלים לאור טיפול מונע נגד חידקלית , שילוט יתלה בקרוב בשטח בנוסף .