איכות הסביבה

הודעות מיידיות • 16/7/2017 כניסות

 

תושבים יקרים, 

פרוייקט המיחזור בישוב מתבסס ומתפתח.
אנו מודעים לבעיות בתכיפות ריקון הפחים ופינות המיחזור,  ומתמודדים בנושא זה מול המועצה.
בינתיים אנו מבקשים להזכירכם מה יש לזרוק לפח הכתום ומה לפחים האחרים.

אנא העבירו את המידע גם לילדים שעוזרים במיון הפסולת בפינת המיחזור.

נושא נוסף - איסוף צואת הכלבים.
אנו חוזרים ומבקשים מבעלי הכלבים לדאוג לאיסוף צרכי כלבם.
תושבים רבים סובלים ומתלוננים על התופעה.
אנא, בעלי הכלבים, לתשומת ליבכם. אם תעלימו עין, הקקי לא ייעלם...

מה זורקים בפח הכתום: 
אריזות פלסטיק-
 אריזות מזון, מוצרי ניקיון, מוצרי טיפוח, שקיות ניילון. 
אריזות מתכת-
 תרסיסים , קופסאות שימורים, אריזות מתכת .
קרטוני משקה-
 קרטוני חלב, קרטוני מיץ.

יש להשליך אריזות ריקות, ללא שיירי מזון, על מנת לא לפגוע בתהליך המחזור.