פרוטוקול ישיבת הועדה 3.8.14

מסלול הטיסה • 17/8/2014 כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת נתיב הטיסה נירית - פרוטוקול פגישה - 3.8.14
מצורף בזאת פרוטוקול הישיבה הראשונה של הועדה לעניין נתיב הטיסה מעל נירית.