שעות פתיחת הבריכה

הודעות מיידיות • 10/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

שעות פתיחה 2017 ספטמבר - אוקטובר

לתושבים שלום,

 

מצורף לוח שעות הבריכה המעודכן עד לסוף העונה.

חשוב לציין כי במקרה של שינוי במזג האוויר, או גשם, שעות הפתיחה ישונו בהתאם ותצא הודעה.

 

בברכה,