עדכון לו"ז חודש אוקטובר+ נובמבר

נוער ותנועה • 5/10/2016 כניסות

לתושבים שלום,
להלן השינויים בלו"ז:

29.10.16 חג מעלות

12.11.16 טיול פתיחת שנה מועצתי

 

תאריכים חשובים:

ימי פעילות באוקטובר: 7.10, 14.10, 25.10

4-5.11 מחנירית

25.11 הפנינג סיירת

 

לוז חודשי אוקטוברלוז חודשי נובמבר