תשלום עבור פעילות תנועת הנוער

הודעות מיידיות • 12/9/2017 כניסות

להורי כיתות ג' - ט'

אבקש את אישורכם במייל חוזר, לחיוב מיסי פעילות תנועת הנוער עבור תשע"ח:

תשלום עבור ילד ראשון: 360 שח.

עבור שני ילדים: 630 שח.

עבור 3 ילדים ומעלה: 810 שח.

לצערי לא ניתן יהיה להשתתף בפעילויות פתיחת השנה ללא תשלום מיסי התנועה.

לשאלות נוספות והבהרות תוכלו לפנות למזכירות ונשמח לענות לכם.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אני מאשר תשלום של ____________שח עבור דמי חבר של ילדיי לתנועת הנוער,
בשנת פעילות תשע"ח.

שמות הילדים:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

בברכה,

PyPDIb.jpg