עדכון שלב ב בפרויקט שיפוץ מסלול 12-30

הודעות מיידיות • 18/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב עדכון שלב ב לישובי 21 ו 26

מצ"ב מכתב מרשות שדות התעופה: עדכון על שלב ב' בפרויקט שיפוץ מסלול 12-30.