בשבוע האחרון סגרנו את שנת הפעילות עם פעולות אחרונות לכל השכבות, אירוע לחניכים בבריכה וערב צוות. נזכרים בטעימה ממה שעבר עלינו השנה >>

נוער ותנועה • 23/6/2017 כניסות

https://www.facebook.com/noarnirit/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf