הודעה לתושבים - הבהרות בנושא כביש הביטחון

הודעות מיידיות • 15/7/2018 כניסות

הנושא: הבהרות בנושא כביש הביטחון (כביש ה"פטרולים")

לאחרונה אנו עדים לתופעה מתגברת של רוכבי אופניים והולכי רגל המטיילים עם כלבים משוחררים (לא קשורים בחגורה וללא זמם כמתחייב בחוק) וכשרכב השמירה מתקרב, קופצים בהפתעה למרכז הכביש ע"מ לתפוס את כלבם. 

כביש הביטחון המקיף את היישוב צמוד לגדר הביטחון הינו כביש כהגדרתו בתקנות התעבורה. (כביש: חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך.)

המשמעות היא שהכביש מיועד לרכב הביטחון בלבד!

הכביש משמש את רכב הביטחון לבדיקת תקינות הגדר ומענה לאתרעות המתקבלות מהגדר-האלקטרונית ו/או מחמ"ל פלוגת צה"ל האחראית על הגזרה.

ע"פ תקנות התעבורה הכביש מיועד לנסיעת כלי רכב בלבד ומשמש הולכי רגל לצורך חצייה בלבד.

על הולכי הרגל העושים שימוש בהליכה על הכביש ורכבי אופניים, בעיקר בשעות החשיכה, להיות מודעים לכך שרכב הביטחון מסייר על הכביש ולעיתים אף ממהר לאירוע. על אחריותם (של הולכי הרגל ורכבי האופניים) לנהוג במשנה זהירות בהתאם וזאת מאחר שיעודו של הכביש הוא נסיעת רכב הביטחון ואינו מיועד לטיולים.

רב"ש נירית.