הפסקת מים בין 10:00 ל - 12:00

ועד ומזכירות • 16/5/2023 כניסות

הבוקר תהיה הפסקת מים במרכז הישוב ובנוף השרון עקב תיקון נזילות.

ההפסקה תהיה בין השעות 10:00 ל 12:00.

נא היערכותכם בהתאם.