כל התמונות המשפחתיות וצילומי הוידאו, יהיו אצלכם ואצל כל אחד מהילדים.

בן אביב דייבוס • 15/6/2015


שקופית2