פרסום הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למועמד לתפקיד חבר ועדת ערר לארנונה

מה במועצה • 18/1/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מודעה למועמד לועדת ארנונה 4

שלום לכולם
אנו שוב יוצאים בפרסום מודעה לחיפוש תושבים שיהיו חברים בוועדת הערר של המועצה  לענייני ארנונה.
מועד ההגשה האחרון הינו ה-28/02/17.
לטיפולכם המסור.
בברכה,

דנה אידו

מנהלת מדור מוניציפלי

מ.א. דרום השרון

 

טלפון:  03-9000674

פקס:   03-9005769 

דוא"ל:  ido@dsharon.org.il

אתר המועצה: www.dsharon.org.il

P חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה