גילוי מצבה - איילה שילון

עדכוני וועד ומזכירות • 3/7/2016 כניסות

טקס גילוי מצבה לאיילה שילון ייערך ב 13/7/16 בשעה 18:00 

בבית העלמין ירקון, גוש תמר, על גג המבנה .