עדכון בנושא המים

הודעות מיידיות • 8/8/2018 כניסות

צהרים טובים לכול התושבים ,

עדכון ,לאחר בירור עם הרשות הממונה בנושא המים,

נמצא כי הבעיה אינה במערכת המים של נירית ,ולא באחריות הישוב .

יחד עם זאת  הטיפול נמשך לפתרון הבעיה ,

יתכנו עדין הפרעות לסירוגין  עד לסיום  הליך  .

בכול שאלה ניתן לפנות למזכירות .

משרד הבריאות  ומקורות מטפלים בפתרון.

בברכה.