אירוע השריפה בנירית הסתיים ארונות הכיבוי הוחזרו לכשירות חזרה לשגרה

מיסרונים - חרום בלבד • 25/7/2018 כניסות

אירוע השריפה בנירית הסתיים ארונות הכיבוי הוחזרו לכשירות חזרה לשגרה