פרסום טיולי מועצה לתושבי נירית

מה במועצה • 31/1/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

טיולים לפרסום נירית

מצורפת תכנית טיולי שבת של מועצה אזורית דרום השרון 2017 ,

בארגון וליווי אסתי לב-אור צמח בר טיולים.