סיכום ישיבת וועד 9-1-2019

עדכוני וועד ומזכירות • 21/1/2019 כניסות

תושבים יקרים שלום רב,

 

להלן עיקרי הדברים מישיבת הוועד שהתקיימה בתאריך 9-1-2019

לעיון בפרוטוקול לחץ כאן

 

1. ניהול תקציב

בהמשך לעדכון הקודם, בוא שיתפנו את התושבים במצב הפיננסי המאתגר של היישוב, עקיבא כספי, ראש תחום ניהול פיננסי של היישוב, הציג נוהל חדש אשר יאפשר מעקב ושליטה יעילים יותר בניהול התקציב. הנוהל אושר על ידי הוועד.

 

2. ניהול ערוצי תקשורת

לאור ריבוי ערוצי התקשורת הקיימים, אתר אינטרנט, אפליקציה יישובית, דיוור, דף פייסבוק וכד', נציג הוועד המוביל את תחום קשרי קהילה התבקש להכין נוהל תקשורת מפורט. נוהל זה יובא לאישור הוועד ויופץ לתושבים. במקביל ועל מנת שהתקשורת תהיה אפקטיבית ותגיע לכלל התושבים, הוחלט לבצע טיוב נתונים של רשימות אנשי הקשר. בשבועות הקרובים תתבצע פנייה לכל בית אב בטלפון או/ו בדוא"ל וזאת במטרה לאמת ולעדכן את פרטי הקשר.אנא מכם שתפו פעולה על מנת שנוכל לסיים את התהליך במהירות וביעילות. 

 

3. תשתיות חשמל ותאורה

הנושא עדיין בטיפול ונמצא בסדר עדיפות ראשון. כלל הגורמים במועצה מעורבים ומומחים בתחום אשר גרים ביישוב מסייעים למציאת פתרון. הגיזום אשר בוצע היה הכרחי אבל לא פתר את הבעיה. בנוסף יש כוונה להגיש פנייה למועצה לקבלת תקציב מיוחד לשיקום התשתית.  בנוסף, לאור העובדה שאין במזכירות תכנית חשמל של הייושב, המזכיר התבקש להכין תיק תשתיות אשר יישמר כעותק פיזי ודיגיטלי במזכירות היישוב.

 

4. ריסוסים

היישוב בונה תהליך של מעבר לגינון בר קיימא. ראש תחום קיימות וסביבה יחד עם אנשי מקצוע ביישוב מכינים תכנית סדורה לשינוי. עד אשר התכנית תושלם, תוצג ותאושר, באופן חריג הוועד אישר ביצע ריסוס עשבים שוטים בצורה מבוקרת לאורך גדר המערכת, עוטף שכונת 85, ועוטף שכונת 42, לאחר התייעצות עם קב"ט המועצה ולאור לקחי השריפות.

 

כמו תמיד, מוזמנים ליצור קשר.

 

בברכה, וועד נירית