שעות מזכירות

הודעות מיידיות • 5/8/2018 כניסות

המזכירות תהיה פתוחה היום החל מהשעה 16:00.