הרינו להודיעכם כי במהלך השבוע הקרוב יחלו שינויים באופן עבודת המזכירות כמפורט להלן

הודעות מיידיות • 17/8/2018 כניסות


לתשומת לבכם !
הרינו להודיעכם כי במהלך השבוע הקרוב יחלו שינויים באופן עבודת המזכירות כמפורט להלן :
1. מזכירת הישוב מירי הדר תעדר בשל  ישיבת שבעה .
2. צוות האחזקה יעבוד במתכונת חלקית בהתאם לחגם.
3. ביום ג הקרוב אין פינוי גזם , לכן אבקש בכול לשון של בקשה מהציבור לדחות את הוצאת הגזם לסוף השבוע.
4. בהזדמנות זו וועד הישוב וצוות העובדים משתתפים בצערה של מירי הדר על מות אביה .


עמית כפיר מזכיר נירית