חנייה ליד הגן; פינוי מיחזוריות

הודעות מיידיות • 4/9/2017 כניסות

לתושבים שלום,

בימים האחרונים התפתחה תופעה של חנייה כפולה / על מדרכות / על פסי אדום לבן, ליד גן נרקיס (עקב תחילת שנה והכנסת ילדים חדשים לגן).

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להקפיד ולחנות רק במקומות המיועדים,
ניתן אפילו לחנות בחניית בית הכנסת ולצעוד כמה צעדים עד הגן....

 

פינוי פחים כתומים

עקב מחסור בעובדים כתוצאה מחג הקורבן, ואי הסכמות עם קבלן הפינוי, התעכב פינוי המחזוריות.

הפינוי יתקיים ביום חמישי הקרוב.