ריענון תחומי אחריות של וועדים בישוב

הודעות מיידיות • 19/6/2018 כניסות

 

תושבים יקרים שלום ,

לאור ריבוי פניות של תושבים לגבי טיפול בתלונות או בקשות בנושאים שונים אשר לא הופנו לוועד הנכון,

ננסה להבהיר את תחומי האחריות:

ועד אגודה: אחריות על בריכה, מפעל המים, תשתיות המים והכבלים.

ועד מקומי: כל שאר הנושאים הקשורים בניהול ענייני היישוב.