זמני הסעות בוקר לבתי הספר

הודעות מיידיות • 31/8/2018 כניסות

להורים שלום,

להל"ן זמני תחילת הסעות קווי בוקר למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע"ט.

 

שם מוסד

שעה

יחדיו

7.10

ירקון

7.55