עדכון:

הודעות מיידיות • 25/7/2018 כניסות

3 מטוסי כיבוי הגיעו לישוב, והם עובדים בשטח. יש שיפור ניכר.

מקווים שהם ישתלטו במהרה על השריפה.

כמו כן המשטרה החליטה ליתר ביטחון לסגור את ציר הכניסה לישוב.

ניתן להיכנס ולצאת מרחוב הגלבוע.