רשימת מלווים מחליפים להסעות; מפגש הכרות עם רעות; דחיית ניווט משפחות

עדכוני וועד ומזכירות • 26/11/2014 כניסות

שם

נייד

הערות

1

משה גרינפילד

050-3390340

2

גלי הדר

054-6954494

עד 18/12/14

3

משה בן דויד

054-5605692

4

שקד דרטלר

050-8805579

5

סיגל עטון

054-2551798

יכולה בימים א, ב, ד