ועד מקומי נירית - מכתב לרה"ש תשע"ח

הודעות מיידיות • 20/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

לתושבים רהש תשעח

תושבי נירית,

שלום רב!

הנה מתחילה לה שנה חדשה, ואיתה מגיעה התחלה מורכבת בדיוק כבשנים עברו. ילדינו פותחים בדרכים חדשות ואנו נרגשים יחד אתם. בפרוש השנה החדשה ברצוננו לאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, וכמובן גמר חתימה טובה, הצלחה לכם ולבני משפחותיכם. החלמה מהירה ומזור לכל אלו שאינם בקו הבריאות. תקווה ונחמה לאלו שאיבדו את יקיריהם ושיבה בטוחה הביתה לחיילינו באשר הם.

כמדי שנה אנו פורשים חלק מעיקרי פעילות הוועד בפניכם. מדובר במספר נושאים שנבחרו אשר מטופלים מזה זמן רב לצד נושאים רבים נוספים הזוכים לטיפול באופן נקודתי או מתמשך, ע"פ הנדרש.

וועד נירית פועל במסגרת תקציבית מוגבלת אשר אינה מאפשרת יישום כלל התוכניות שעולות מעת לעת. יחד עם זאת, אנו מנסים לשמר את הקיים ולהמשיך לפתח ככל שניתן באפיקים הדורשים טיפול תוך שמירה על העקרונות שהנחו אותנו ואת קודמנו: יישוב קהילתי מצליח המספק איכות חיים לתושביו תוך השבחת נכסינו. יישוב שתושביו מרוצים, מעורבים, שותפים וגאים להיות חלק ממנו.

להלן עדכון באשר למספר נושאים נבחרים:

יישום "התוכנית הכוללנית" במועצה האזורית דרוה"ש לישוביה , העוסקת בפיתוח והרחבת יישובי המועצה:

במסגרת קביעת העקרונות שגובשו לאחר עבודה מאומצת במהלך מספר דיונים ע"י וועד היישוב ווועד הפעולה שפעל לשם כך, ובשיתוף נציגי היישוב במליאת המועצה , נתקיימו פגישות עם קברניטי המועצה וכל הנוגעים בדבר אשר בסופן נקבעו העקרונות המנחים לטובת תכנית אב הצופה את פני העתיד באשר לפיתוח היישוב נירית. נציגי היישוב הציגו בפני ראש המועצה וצוותו את העקרונות עליהם סוכם מבעוד מועד:

אנו רואים צורך בריענון היישוב , פיתוחו והרחבת אוכלוסייתו בשני אופנים:

1. פיתוח ובנייה במספר "כיסים" בתחומי היישוב תוך עמידה על עקרון שמירת המרחבים הציבוריים הירוקים ומזעור הפגיעה בערכי הטבע האופייניים ליישוב.

2. מתן היתרים לפיצול בתים ביישוב בהתאם לחוק, בהתאם לתב"ע ובכפוף לקריטריונים הקבועים בחוק ולמדיניות היישוב כפי שהוצגה לעיל.

3. בחינת פרוייקטים כלכליים בתמיכת המועצה במטרה לאפשר הכנסה מעסקים ליישובנו בעתיד.

ראש המועצה, מר מוטי דלג'ו, הבטיח לבחון בחיוב, לתמוך ואף לפעול במטרה לאפשר את השגת הייעדים של היישוב במסגרת התוכנית כפי שהצגנו בפניו.

למותר לציין כי, תמיכה ועידוד של המועצה ברעיון "הפיצול" עשוי להביא לשינוי מרענן ביישוב בטווח קצר, שלא כמו בהליכים של בניה מחדש.

עדכון לגבי כביש 5233 וחיבורו למחלף ג'לג'וליה:

סוגיה סבוכה זו מטופלת מזה מספר שנים ע"י מיקי דמשק המרכז את הפעילות בצוותא עם נציגי הישובים הסמוכים:

כידוע, ב-25/07/17 נפתחה ההפרדה המפלסית 5233/531 וחיבורה למחלף ג'לג'וליה כביש 444 הושלם. מדובר בתכנית ארכאית עם כשלים תכנוניים ובטיחותיים שאושרה בשנת 1995, תכנית שלא לקחה בחשבון את התפתחות האזור והיישובים בגוש חורשים.

עם היוודע דבר התכנון, התאחדו היישובים חורשים, נירית, מתן, ג'לג'וליה, כפר ברא וירחיב והתארגנו למאבק לתיקון התוכנית הקלוקלת. בהמשך נשכרה יועצת משפטית ויועץ תנועה ובתחילת 2014 בעקבות הליך משפטי שנקטנו, החליטה הוועדה המקומית דרום השרון להסיר את תמיכתה בהליכי התכנון של חברת "כביש חוצה ישראל" ולהתנגד להם. כתוצאה מכך נאלצו מנהלי כח"י להיפגש עם וועד הפעולה ובתאום יצרנו תכנית משודרגת, מודרנית ומותאמת להתפתחות האזור בהווה וב- 30-20 השנים הבאות לחיבור היישובים למחלף ולכלל הכבישים הסובבים. עיקרי התכנית: הכפלת כביש 5233 (שני נתיבים לכל כיוון), גשר נוסף מעל כביש 6, שינוי תוואי הכביש בחיבור עם כפר ברא וחורשים, גשר נוסף מעל 531 וחיבור הכביש ל-444 מצפון לתחנת הדלק פז חגור.

באוגוסט 2014 באופן תמוה ביותר, מחליטה הוועדה לתכנון ובניה בדרום השרון להסיר את התנגדותה (כמובן ללא כל תיאום עם היישובים) ומשכך נסללה הדרך בפני כח"י למהר ולסלול את הכביש כפי שתוכנן ואושר ב-1995.

במהלך כל התקופה ועד היום לא פסקו ראשי היישובים לפעול בנושא, במהלך השנה האחרונה נעשו מספר פעולות:

18/09/16- התקיימה פגישה במועצת דרום השרון, בה הובהר שהמועצה נוטה לכיוון מושב חגור שמתנגד לתכנון החדש.

05/12/16- נישלח מכתב לשר התחבורה עם טענותינו לגבי אי קידום תכנית הכביש החדשה וגרירת רגליים בהפקדתה.

03/05/17- בעקבות מספר פניות לפגישה עם שר התחבורה הוזמנו לישיבת עבודה, ראשי וועד הפעולה עם גורמים בכירים ביותר במשרד התחבורה כגון, מנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה מכח"י, מנכ"ל נתיבי ישראל אנשיו ואחרים, לאחר שהושמעו טענותינו סיכם השר שהתכנית תופקד עד 03/07/17.

10/05/17- נערכה פגישה בראשות ראש מועצת ג'לג'וליה עם מתכנני הכביש החדש והוצגה הגרסה העדכנית ביותר של התכנית (שתואמת את דרישתנו).

11/07/17- נשלח מכתב נוסף לשר התחבורה לגבי אי עמידת כח"י בסיכום להפקדת התכנית.

11/07/17- פגישה עם חברת "דרך ארץ" אצל ראש מועצת ג'לג'וליה לגבי פתיחת כביש 5233 במתכונתו המאושרת וחיבור ל- 444, כבר בפגישה זו הועלו השגות על כשלים בתכנון ובביצוע.

כפי שנוכחתם לדעת, לצערנו, כל אזהרותינו התגשמו, עם פתיחת הכביש, פקקים, תאונות, טעויות, חוסר שילוט, שילוט מטעה, רמזורים לא מתואמים ומה לא. נשלחו מכתבים לכל הגורמים והתשובות היו מעליבות, בעקבות הכשלים הנ"ל בוצעו פניות חוזרות ונשנות לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה, ביום חמישי 14/09/17 נפגש נציגנו, מיקי דמשק בצוותא עם מספר תושבים ממתן נירית וירחיב עם בעלי תפקידים בכירים מנתיבי ישראל בצומת תחנת הדלק פז חגור, הנציגים העלו בפניהם את חוסר היערכותם לפתיחת הכביש, ואת הליקויים התכנוניים והבטיחותיים. מנהל האזור מר אלון פלג התחייב לטפל בכל הליקויים שהועלו מטווח הזמן המיידי (תזמון רמזורים) ועד שלושה שבועות לגבי יתר הנושאים שעלו.

במקביל לפעילות לשיפור הכביש הקיים נפגשו ראשי היישובים עם היועצת המשפטית שלנו, סיכום הפגישה, יחלו מהלכים משפטיים מול כח"י על מנת לגרום להם לקדם את התהליכים הסטטוטוריים והבאת התוכנית החדשה להפקדה בהקדם.

תחום הביטחון:

בראשית נציין כי שנת תשע"ז אופיינה בשינויים שבוצעו במסגרת תפיסת הביטחון היישובית, וכן שינויים בצוות השומרים, בהתאם ולצד השינוי בשיטת גביית תשלומי הביטחון.

כחלק מהערכות הישוב לשינוי בחוק השמירה ומעבר לשיטת גביה פרוגרסיבית (לפי שטח הבית), שמירת התושבים הוחלפה בשמירה שכירה ונאלצנו להשאיר בחגים ובשבתות רק את שמירת הלילה. בשאר ימות השבוע כיסוי השמירה נשמר. בחלוף הזמן למן השינוי אנו יכולים לבשר כי על פי הנתונים הרשמיים נירית הינה מהישובים הבטוחים במועצת דרום השרון. במסגרת "ריענון השורות" הוקמה כיתת כוננות המורכבת מחמישה מתנדבי היישוב, לשם מתן מענה ראשוני בעת אירועים חריגים ביישוב.

כחלק מלקחי השריפה חודש כל ציוד הכיבוי, וכן הוספו ארונות כיבוי ברחבי הישוב שמוקמו בצורה נגישה קרוב לברזי הכיבוי.

השנה הבאה עלינו לטובה מציבה אתגרים חדשים בפנינו, וביניהם אימון וחיזוק כיתת הכוננות, שיפור מיצוב הביטחון של היישוב בעיקר אל מול פעילות פלילית, תוך עמידה ביעדי התקציב, ועוד. לשם כך אנו שוקלים הוספת אמצעים טכנולוגיים לשם הגברת הפיקוח והמעקב בשטחים הבעייתיים. ננצל הזדמנות זו לקרוא למועמדים נוספים להצטרף לשורותינו ולפנות לעמיר הרבש"צ לקבלת פרטים נוספים.

מתחמי ריכוז הפסולת הגושית:

בהתאם להחלטת וועד היישוב ולשינויים באופן איסוף וריכוז הפסולת הגושית והפסולת המופנית למחזור, הוקמו מספר מתחמים באזורים שונים על פני היישוב במטרה לפזר ולהנגיש ככל שניתן את מרכזי הפסולת לכלל התושבים. נוספו מיכלים כתומים וכחולים ומיכלי אריזות, אשר יפוזרו בעמדות הללו. הגישה המנחה הייתה להעתיק את מערומי הפסולת מ"החצר האחורית" ביישוב (מתחמים שהפכו ברבות הימים למזבלות לריכוז פסולת מכל סוג, לרבות פסולת בניין, באופן בלתי נשלט), ולהעבירם כמקובל, למקומות שונים בתוך היישוב תוך פיזורם בכלל האזורים. בכוונתנו לטפל במתחמים ולהפכם ל"ירוקים" יותר במסגרת שיתוף פעולה עם תושבים המתגוררים בסמיכות למתחמי ריכוז הפסולת. הנכם מתבקשים לנהוג ע"פ ההנחיות המפורסמות ע"י מזכירות היישוב בכדי להמשיך ולשפר את רמת הניקיון והסדר ברחבי היישוב. כמו-כן נדגיש את החשיבות בהפרדת הפסולת למיכלים השונים המפוזרים במתחמי ריכוז הפסולת.

שיפוץ קו הולכת הביוב ממזרח ליישוב:

וועד היישוב מנהל דיאלוג בלתי פוסק עם כל הגורמים האחראים למחדל הולכת הביוב. כידוע, כחלק מנזקי השריפה בישובנו נפגע קו הביוב המוליך את השפכים של נירית לקו מרכזי הזורם ב"ארץ אחרת". בשל התוואי הבעייתי עליו מונח הקו יש לפעול מול מספר גורמים שונים אשר בתחומם חולף התוואי. לשמחתנו, לאחרונה הגענו להבנות מול המועצה האזורית דרוה"ש לפיה יוחל באופן מיידי הטיפול בהחלפת הקו ובהטמנתו באדמה (שלא כפי שהיה כד כה). הוקצה תקציב לצורך כך ואף הוחל בעריכת מדידות בשטח. ההערכה היא כי תוך מספר חודשים יושלם פרוייקט חידוש הקו והטמנתו. כאמור, בשל המעורבות של מספר גורמים שונים בעניין, ובהתאם לכך- הצורך במספר אישורים, הובטח כי מדי שבוע יישאבו מי הביוב עד להשלמת הפרוייקט. הנכם מתבקשים לפנות למוקד המועצה בכל בקשה או טענה בנושא זה.

מערך החוגים בנירית:

אנו מנסים לשמר את מערך החוגים ביישוב ואף לפתחו ככל שניתן. יחד עם זאת, לאור העובדה כי מפעילי חוגים רבים אינם ששים לפתוח חוגים חדשים בשל מיעוט משתתפים אנו נאלצים לעיתים לצמצם את פעילותנו בנושא זה ולהתאים את נפח הפעילות לביקוש ולדרישה. ניתן לקבל מידע על מערך החוגים והפעילויות המתקיימות במזכירות היישוב. נשמח לקבל לשורותנו מתנדבים שיקחו לידיהם את סוגיית החוגים והטיפול השוטף בעניין.

אנו מודים לכל עובדינו, לכל המתנדבים ולכל מי שפעל ופועל עם או ללא תמורה בשמנו לקידום ענייני היישוב (אשר חלקם הגדול לא הוצג במסמך זה) ולשיפור איכות החיים מדי יום ויום.

בברכה

גדי דהן

יו"ר וועד נירית. בשם וועד נירית ועובדיו

Image result for ‫ראש השנה 2017‬‎