מודעה - מועמודות לועדת ערר - ארנונה

מה במועצה • 11/12/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה להגשת מועמדות לועדת ערר

שלום רב,

 

המועצה מחפשת תושבים אשר יכולים להיות חברים בועדת הערר של המועצה.

מצורף קובץ עם הפרטים.

 

בברכה

 

דנה אידו

מנהלת מדור מוניציפלי

מ.א. דרום השרון

 

טלפון:  03-9000674

פקס:   03-9005769 

דוא"ל:  ido@dsharon.org.il

אתר המועצה: www.dsharon.org.il

P חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה