הודעות מזכירות

וועד ומזכירות • כניסות

1.      חנייה שלא כחוק:
לתשומת ליבכם -  פקח המועצה יקיים בשבוע הבא סיור ויחלק דוחות חנייה למי שיחנה שלא בהתאם לחוק.
נא הקפידו לחנות רק במקומות המותרים.

2.      שעות פעילות מזכירות בשבוע הבא:
עקב  חופשה, יש שינוי בשעות הקבלה בשבוע הבא:
יום א': 15:00 19:00
יום ב' המזכירות תהיה סגורה
ימים ג' ה': 8:30 13:30
יום ו': המזכירות תהיה סגורה