עדכוני וועד (נוסח מתוקן): סיכום ישיבת וועד 16-12-2018

הודעות מיידיות • 20/12/2018 כניסות

תושבים יקרים שלום רב,


להלן עיקרי הדברים מישיבת הוועד שהתקיימה בתאריך 16-12-2018

לעיון בפרוטוקול לחץ כאן  

 

1.     לוח דיגיטלי בכניסה ליישוב: תיקון התקלה של הלוח מתעכבת לאור צורך בבחינה של מספר חלופות: תיקון השלט (העלות היא גבוהה מאוד), קניית לוח חדש או רכישת לוח במודל של ליסינג. המזכיר התבקש להשיג 3 הצעות מחיר לבחינה והחלטה בהקדם.


2.     מיפוי תלמידי נירית לבתי הספר: במסגרת המעבר של ילדי נירית לבית ספר במתן, טרם נפתרה בעיית ההסעות. הוחלט שהנושא יטופל באופן כוללני תוך מבט קדימה לשנים הבאות (חטיבת ביניים ותיכון). ההחלטות בנושא יתקבלו בשיתוף מלא של התושבים שהנושא רלוונטי עבורם.


3.     פתיחת שער אורנית ביער: בחודשים האחרונים יער חורשים הפך כביש מהיר לתנועה מאורנית לצומת כפר ברא, באמצע השבוע. הדבר מסוכן לרצים ורוכבי אופניים, גורם נזק לטבע ולסביבה ויוצר עומס על היציאה ממרחב חורשים. הוחלט שנושא זה יטופל על ידי פורום נציגי וועדים של מרחב חורשים (כולל כפר ברא וגלגוליה) שנמצא בתהליך הקמה. הכוונה לפעול יחד ולרתום את המועצה שלנו, במטרה למנוע את פתיחת השער.


4.     מערכת הביוב של היישוב: לאחר גילוי מפגעים ותשתיות לא מטופלות, בוצע סיור בשטח עם סגן המהנדס של המועצה בתאריך 17-12 בנוכחות נציג וועד ומזכיר היישוב. בסיור זוהו מספר שוחות בקרה בהיקף היישוב שאינן מסומנות כנדרש, אינן מוגבהות מעל פני הקרקע ומכסיהן אינם מבוטנים כך שנגר עילי וסחף חודרים לשוחות באירועי גשם. בנוסף, התברר כי ברשות המועצה תיעוד חלקי בלבד של מערכת הביוב בנירית. סוכם שבאחריות ועד היישוב לבצע עבודות גיזום וחישוף סביב שוחות הבקרה בטווח הזמן המיידי (עלות משוערת של 10,000 ₪ במימון וועד היישוב). לאחר שפעולה זו תושלם יבוצעו באופן מיידי עבודות תיקון וביטון על ידי ובמימון המועצה. בשלב הבא יתבצע מיפוי, סימון ותיעוד של מערכת הביוב בכל נירית.


5.     תאורה ברחובות גלעד, כרמל ,גולן: כמענה לעומס היתר על רשת החשמל, החל תהליך של שיפור התשתיות. היישוב השקיע 18,000 ₪ בבניית לוח חדש אשר נפגע במהלך אירוע  עומס לפני כשבועיים. בשלב הנוכחי יש פתרון זמני עד לחיבור ועיבוי התשתיות על ידי חברת חשמל, צפי סיום כשבועיים. המזכיר יפעל לגביית עלות התיקון מחברת החשמל או המועצה.

 

אתם מוזמנים לפנות בכל דבר ועניין.

 

בברכה,

חברי וועד נירית