פרסום בנושא תנים וקשר עם שרותים וטרינרים

וועד ומזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

תנים בסביבת נירית

קשר לשירותים וטרינרים


תושבים שלום,

בתקופה האחרונה דווח כי נצפו ברחבי המועצה תנים המשוטטים ברחובות. 
התן הינו חיית בר מוגנת על פי חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו – 1955 והפגיעה בו אסורה.

מצורף דף הסבר וכללי התנהגות שהועבר אלינו על ידי השירותים הווטרינרים. 

וכן דף ובו מידע לגבי דרכי התקשרות עם השרות הוטרינרי למקרה הצורך. 


ביחד נשמור על סביבה מוגנת ומקיימת לכולם.

ועד נירית