מתנדבים להפעלת ארוע יום העצמאות

הודעות מיידיות • 24/4/2017 כניסות

יום העצמאות

לאור היעדר נכונות לסיוע עזרה והתנדבות בארועי יום העצמאות,
אנו פונים פעם נוספת בקריאה למתנדבים על מנת שנוכל לממש את החג.

אנא פנו למזכירות 03-9382558, או במייל חוזר.