חוגי שחייה במתן

וועד ומזכירות • 5/10/2021 כניסות

מזכירים לכם שחוגי השחייה במתן ממשיכים כל השנה, וניתן להצטרף עפ"י קבוצת גיל / רמה.

פרטים אצל זוהר גלילי 052-3354192