עדכון התושבים בנושא המטוסים

עדכוני וועד ומזכירות • 8/7/2015 כניסות

לתושבים שלום,

 

לאחרונה חלו מספר התפתחויות בנוגע לנתיב הטיסה מעל נירית וברצוננו לעדכן.

 

רש"ת (רשות שדות התעופה) ממשיכה לנסות, באמצעות עתירה מנהלית, לאפשר הנחתת מטוסי 4 מנועים מעלינו למרות האיסור שחל על כך בתמ"א (תכנית מתאר ארצית),
עו"ד נרי ירקוני ימשיך לייצגנו בנושא. במקביל לכך, התכנסה שוב הוועדה הציבורית, שבעקבותיה פרסמה רת"א שינוי בתבנית התפעול
שמטרתו לצמצם טיסות לילה מעל תל אביב ולהרחיב את שעות נחיתות הלילה מעלינו ומעל מודיעין.

 

שתי התפתחויות חיוביות בעקבות פעילותנו: ראשי יישובים נוספים השתכנעו שיש להוביל מאבק ציבורי כנגד מעבר נתיב הנחיתה מעל קלקיליה

ומתגבשת קואליציה לפעילות משותפת. כמו כן, בעקבות לחץ שהפעלנו בעזרת עו"ד נרי ירקוני, רת"א הפעילה לאחרונה נוהל נחיתה שקט יותר.

 

עתירה מנהלית

הוגשה עתירה מנהלית ע"י רש"ת כנגד החלטת ועדת הערר שאסרה נחיתת מטוסים של 4 מנועים במסלול 21 (הנתיב העובר מעלינו).

-           הוסכם שהמועצה ושמונת היישובים הסובלים מהרעש ישתתפו בעלות הייצוג ע"י עו"ד נרי ירקוני (50,000 ש"ח + מע"מ).

-           חלוקת העלות – המועצה תממן 20% וכל יישוב 10% (סה"כ 5,900 ש"ח לכל יישוב).

ברצוננו להזכיר – איסור נחיתת מטוסי 4 מנועים על מסלול 21 הינה מהותית ביותר, התורמת רבות להפחתת הרעש מעלינו.

 

פעולות משלימות שננקטו להפחתת הרעש

בעקבות פגישתנו עם נרי ירקוני, יצא ממנו מכתב לראש רת"א בדרישה להפעיל נוהל נחיתה תוך הנמכה רציפה ( CDA ).
בצורת הפעלה זו של המטוס
, אין שינוי בזווית ההנמכה לאורך כל הנחיתה ולכן אין צורך בהתיישרות מעל נירית (הכרוכה בהפעלת מנועים).
התוצאה היא שהטייסים כמעט ולא נדרשים לשינויים בעוצמת המנועים לאורך הגישה ונוצרת הגישה השקטה ביותר האפשרית
, לאורך כל ההנמכה .

-           בחודש מאי פורסם ע"י רת"א תדריך כללי לצוותי הטיסה בפרסומי המידע התעופתיים המורים על ביצוע ה – CDA .

-           עדיין לא כל הנחיתות מבוצעות כך, כצפוי יקח זמן עד שכל הטייסים יבצעו בשלמות.

-           מורגש הבדל ברעש המיוצר ע"י מטוס המבצע ושלא מבצע נוהל זה.

 

דיון בוועדה הציבורית - מאי 2015

בהמשך לדיון הנ"ל, רת"א פרסמה שינוי בתבנית התפעול שמטרתו לצמצם טיסות לילה מעל תל אביב (כתוצאה מהפעלת לחץ מתמשך ע"י ישובי ת"א והסביבה)
בו היא מרחיבה את שעות טיסות הלילה עד השעה 23:00 (במקום השעה 22:00) דרך מסלול 21 (הנתיב שלנו) ומהשעה 23:00 עד 01:00 דרך מודיעין.
תהליך זה בנוסף למאמץ של רת"א לאפשר נחיתת מטוסים בעלי 4 מנועים מעלינו מראה על מגמה הדרגתית של העברת יותר ויותר מטוסים בנתיב 21.

 

מאבק ציבורי בנושא הבטחוני

בעקבות פעילותנו אנו שמחים לעדכן שראשי יישובים נוספים השתכנעו שיש להוביל מאבק ציבורי כנגד נחיתה מעל קלקיליה.
ראש מועצת אורנית גייס לטובת העניין את האסטרטג ליאור חורב ואנו נערכים לפגישות עימו.
לישיבה הוזמנו ראשי מועצות/עיריות ראש העין, דרום השרון, כוכב יאיר,נירית, כפר קאסם, כפר ברא, ראש העין, ג'לגוליה, מזור ובארות יצחק.

קואליציה זו חזקה הרבה יותר ממהלך עצמאי שלנו, וברור שעלותה פחותה בהרבה.

 

כספי המאבק

בשל השינויים הרבים וההתפתחויות, המאבק הציבורי שתוכנן בזמנו במימון התושבים הוקפא ו לא יצא לפועל.

הסכמות התושבים לגבייה באמצעות הוראות הקבע לא הופעלו, המחאות שניתנו לא הופקדו והצ'קים וכספי המזומן הוחזרו לתושבים.

בשלב זה פג תוקף ההסכמות ובמידה ויוחלט על חידוש ה מאבק ה ציבורי וגיוס כסף מהתושבים, נפנה מחדש אל התושבים עם נתונים חדשים ומעודכנים.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לתושבים על הנכונות הרבה והרוח הגבית.

 

נמשיך לעדכן עפ"י ההתפתחויות.

ועד הפעולה נגד המטוסים, נירית