צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים 16.5-20.5

וועד ומזכירות • 16/5/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים במועדים ובאזורים מסוימים

מצורף צו של רשות הכבאות הארצית המורה על איסור הדלקת מדורות, החל מה  16במאי, ועד ל 20 במאי.

לידיעתכם.

 

https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/I6jTqxGFGLh20zwZ/QNTNfK.jpg