אין פינוי גזם בשבוע הבא

וועד ומזכירות • כניסות

תושבים יקרים שימו לב -

בשבוע הבא לא יתבצע פינוי גזם עקב חג הקורבן. 

אי לכך אנו מבקשים להימנע במהלך השבוע מהוצאת גזם או כל פסולת אחרת לרחובות הישוב.

במקרים דחופים יש להעביר את הגזם /הפסולת למקומות האיסוף היישוביים.