זמני תפילות יום כיפור תשע"ט

הודעות מיידיות • 7/9/2018 כניסות

התפילות תיערכנה בבית העם

ערב יום כיפור, יום שלישי ט' בתשרי 18/9/18

15:00-  מנחה / התרת נדרים

18:24 תחילת הצום / הדלקת נרות

18:30 מתכנסים בבית העם

18:30 הפיוט "לך אלי תשוקתי"

תפילת כל נדרי

            דרשה (פרופ' אריה רייך)

            תפילת ערבית

יום כיפור, יום רביעי י' בתשרי תשע"ט 19/9/18

8:30 תפילת שחרית

11:00 תפילת "יזכור"

            תפילת מוסף

16:00 תפילת מנחה

17:15 תפילת נעילה

            תקיעת שופר / שירת ההמנון

19:24 סיום הצום

            תפילת ערבית / ברכת הלבנה

 

גמר חתימה טובה לכולם,

ועד בית הכנסת