קידום גינון בר קיימא בנירית גינון “בר-קיימא” מתאפיין בתכנון ...

וועד ומזכירות • כניסות

*קידום גינון בר קיימא בנירית

גינון בר-קיימא מתאפיין בתכנון אשר מתחשב באופן מקסימלי בנוף, בסביבה, בגורמי האקלים והקרקע, תוך רצון לשמור "על שיווי המשקל" לטווח הארוך.

הועד המקומי של נירית בשיתוף עם גב' הדס מרשל ברוך, מנהלת ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון החליטו, אחרי בחינה של הדרך הנכונה ביותר ליישום גינון בר-קיימא ביישוב שלנו, ובהתבסס על לקחים מהשנה החולפת, על תכנית רב שנתית המבוססת על העקרונות הבאים: 

·       חלוקת היישוב ל "מעגלים" שלגבי כל אחד מהם תבנה תוכנית רב שנתית מתאימה (ראו בהמשך תוכנית עבודה כללית לשנת 2020 )

·       שילוב בין עיבוי הדרגתי של צמחייה מתאימה לאזור, וחיפוי הקרקע ברסק גזם

·       צמצום הריסוסים בהתאמה לשימוש ותוואי השטח ובהתייחס לצרכים ביטחוניים ובטיחותיים


תכנית לשנת העבודה 2020:

·       סביבת גן הילדים ואזור המבנים של תנועת הנוער – לא יבוצע ריסוס (למעט השטח שמאחורי מבנה המדריכים) ויתחיל חיפוי קרקע בצמחיה ורסק גזם.

·       האזור שמאחורי מבנה המדריכים - יבוצע ריסוס במונעי נביטה וקוטלי עשבים לפי הצורך בשל טופוגרפיה בעייתית.

·       אזורי המגורים בתוך הישוב - יבוצע ריסוס במונעי נביטה בלבד.

·       אזורים במעטפת הישוב שיש לשמור בהם על בטיחות אש (כביש הפטרול, עוטף גלבוע, עוטף 85) ולאורך גדר הישוב - יבוצעו ריסוסים במונעי נביטה וקוטלי עשבים לאורך השנה בהתאם לצורך כדי למנוע התפתחות של עשביה.

·       פינות מחזור – ריסוס טרום נביטה וקוטלי עשבים בהתאם לצורך.

·       שטח 302 ( מרחב בין תבור 231 לתבור 66 )  – ריסוס במונעי נביטה בלבד.


שימו לב!

·       יעשה שימוש אך ורק בחומרי ריסוס העומדים בתקן.

·       הריח שמריחים באיזור שמרוסס אינו נובע מחומר רעיל המוגדר כמסוכן לבריאות. 

 

 בברכה,

ועד נירית