ביטחון - החזרת הרכב השכור

עדכוני וועד ומזכירות • 30/8/2015 כניסות

 לידיעת התושבים,

החל ממחר רכב הביטחון השכור יוחזר, ורכב הביטחון של הישוב ימשיך לשמש את צרכי הביטחון של הישוב
ואת הרבש"צ בהתאם להנחיות צה"ל.

 

בברכה,

ועד נירית