פינוי גזם ואשפה

וועד ומזכירות • כניסות

בשבוע הבא 11-15 לאוגוסט, חל חג הקורבן.  
מרבית נהגי הגזם הינם מוסלמים, לכן העבודה בגזם תהיה מצומצמת ביותר.

אנא השתדלו לא להוציא  גזם או כל פסולת אחרת במהלך שבוע זה אלא אם זה הכרחי ביותר.

 

כמו כן, לגבי מתן ציוד ספות וכו' לנוער

נא לבצע זאת רק בתיאום מול המד"בית או חגית ניב.

בכל מקרה אין להביא ולהניח ציוד בפתח של המועדונים, זה הופך למפגע ולכלוך.