מחר אסיפת אגודה - תזכורת

הודעות מיידיות • 22/3/2017 כניסות

תזכורת -

אל: חברי אגודה נירית 22/3/17
הנדון : אסיפה כללית של חברי האגודה וסדר יום לאסיפה


מחר, ביום חמישי ה-23/3/17 בשעה 20:00 תתקיים בבית העם אסיפה כללית של האגודה.
במקרה שלא יגיעו 30% מחברי האגודה במועד זה, תידחה האסיפה לאותו היום בשעה 20:30 ותתקיים אם יהיו נוכחים בה לפחות 21 חברים.

על סדר היום:

 • בחירת יו"ר ומזכיר לישיבה.
 • אישור סדר היום.
 • ביקורת רשם האגודות.
 • אישור לשינוי תקנון.
 • הערכות לבחירות לאגודה.
 • בחירת ועדת ביקורת.
 • עדכונים.
 • אישור דו"ח כספי 2015.
 • סיכום שנת התקציב 2016.
 • אישור תקציב 2017.
 • התייחסות חברי אגודה וסיכום.

בברכה,

עמית כפיר
מזכיר הישוב.