זמני תפילות יום כיפור תשע"ח

הודעות מיידיות • 24/9/2017 כניסות

התפילות תיערכנה בבית העם

ערב יום כיפור, יום שישי, ט' בתשרי תשע"ז  29/9/17

15:00   מנחה / התרת נדרים

18:06   תחילת הצום / הדלקת נרות

18:10   מתכנסים בבית העם

18:20   הפיוט "לך אלי תשוקתי"

            תפילת "כל נדרי"

                   דרשה (פרופ' אריה רייך)

                   תפילת ערבית

יום כיפור, יום שבת, י' בתשרי תשע"ז  30/9/17

8:30     תפילת שחרית

11:15   תפילת "יזכור"

            תפילת מוסף

13:30   הפסקה

16:15   תפילת מנחה

17:30   תפילת נעילה

            תקיעת שופר / שירת ההמנון

19:04   סיום הצום

            תפילת ערבית / ברכת הלבנה

בברכת גמר חתימה טובה,

ועד בית הכנסת נירית.

 

image001