דרושים מועמדים לועדת הבחירות לועד האגודה

הודעות מיידיות • 19/9/2017 כניסות

ביום שלישי ה- 26/12/17 יתקיימו בחירות לוועד האגודה.

ניתן להגיש מועמדות לוועדת בחירות/קלפי
עד יום שישי ה- 13/10/2017 בשעה 12:00
במעטפה סגורה למזכירות הישוב.