שעות מזכירות

הודעות מיידיות • 15/8/2018 כניסות

לתושבים שלום,

ביום שישי הקרוב המזכירות תהיה סגורה בשל חופשה.

לידיעתכם,