תקלה באינטרנט

הודעות מיידיות • 24/4/2018 כניסות

לתושבים שלום,
בשעתיים האחרונות יש תקלה במערכת האינטרנט של גאדקום לחלק מהלקוחות.
התקלה מטופלת ואין צורך להתקשר למוקד החברה.
התקלה נובעת משדרוג המערכת לתמיכה בטלפוניה. כשיסתיים הטיפול תצא הודעה נוספת.