תחילת עבודות בכיכר כפר ברא

ועד ומזכירות • 16/1/2023 כניסות

היום החלו עבודות של נתיבי ישראל לבניית ה"בננה" (חיבור זמני שעוקף את כיכר חורשים - כפר ברא לבאים מכיוון מתן ונירית).

עקב העבודות צפויות הפרעות לתנועה וזמני נסיעה ארוכים מהרגיל.

לתשומת לבכם.