תזכורת - הזמנה לאסיפת אגודה 5-6-19

וועד ומזכירות • כניסות

תזכורת

אל: חברי אגודה נירית                                                              

הנדון : אסיפה כללית של חברי האגודה וסדר יום לאסיפה

ביום רביעי, ה-5/6/19 בשעה 20:00  תתקיים בבית העם אסיפה כללית של האגודה.

במקרה שלא יגיעו 30% מחברי האגודה במועד זה, תתקיים אסיפה נדחית בשעה 20:30,
בכל פורום ובלבד שיהיו 21 נוכחים.

על סדר היום:

·         דוחות כספיים 2018

·         התנהלות בין וועדים

·         פרוייקט סולארי בבית העם

                                                                                בברכה,

                                                                                עמית כפיר
                                                                                מזכיר הישוב.