הערכות לקיץ

עדכוני וועד ומזכירות • 31/5/2015 כניסות

לתושבים שלום רב ,

האביב כבר מאחורינו ואנו נערכים לתקופת הקיץ .

בימים אלה אנו מבצעים ריסוס מדרכות וניכוש מאסיבי של העשבים היבשים.

למרות תיגבורים שעשינו, לצערנו כמות העשבייה אינה עומדת בקנה אחד עם קצב העבודה.

יצרנו סדר עדיפות מהדחוף לפחות דחוף בהתאם לקרבה לבתים וסכנת נחשים ושריפות .

אנו מעריכים שעד סוף החודש נשלים את המלאכה.

אנו ממליצים גם לתושבים לנהוג אותו דבר בחצרם ולה י ערך לקיץ:

לנכש את העשבייה בחצר וגם מטר שניים מעבר לכך במקומות שנדרש.

לגזום את הגדרות החיות על מנת שלא יפריעו לתנועת הולכי הרגל על המדרכות.

לפנות גרוטאות ולנקות מחסנים מחשש להסתתרות נחשים.

לבדוק מטפי כיבוי פרטיים מחשש לשריפות.

לבדוק את מספר הטלפון של ג'יפ הביטחון בטלפונים הניידים (054-2100298).

לבדוק את צנרת ההשקייה בגינות מחשש לנזילות.

להודיע למזכירות על כל מפגע שנראה לכם בשטח הציבורי.

במניעה נכונה נעבור את הקיץ בשלום.