עדכון בנושא ביטחון ובטיחות - אנא תשומת ליבכם - 12-3-19

עדכוני וועד ומזכירות • 12/3/2019 כניסות


תושבים שלום,


להלן מספר עדכונים ותזכורות:


1. השארת ילדים ללא השגחה בעקבות התגברות מקרים בהם הורים משאירים ילדים ללא השגחה ברכב מונע בחניית הגנים בישוב. אנו פונים, בכל לשון של בקשה, להימנע מלהשאיר ילדים ללא השגחה, תשומת ליבכם לחקיקה בנושא: 

 

החקיקה בישראל ביחס להשארת ילדים ברכב

בישראל, סעיף 361 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 עוסק בנושא "השארת ילד ללא השגחה" ולפיו: המשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה, ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו, דינו – מאסר שלוש שנים; עשה כן ברשלנות, דינו – מאסר שנה; עשה כן במטרה לנטוש את הילד, דינו – מאסר חמש שנים."

 

2. מקרה חרום רפואי אנא התקשרו למספר 101 בלבד ולא לשכנים/כוננים ישוביים ישירות. מצב זה רק מעכב את הגעת הצוותים הרפואיים.


 3. שערי הכניסה והיציאה מנירית חל איסור מוחלט לפתוח/לסגור את השערים באופן ידני. לידיעתכם השערים וכל איזור הכניסה לנירית מצולם 24/7. בכל מקרה של תקלה יש להתקשר לרכב השמירה בטלפון: 0542100298.


4. בנייה/שיפוצים בתחומי הישוב ובכללם העסקת פועלים, אנא יידעו את הרבש"צ והמזכירות.


5. מתזכרים להפעיל אזעקה בבתים בזמן העדרות ובכלל, כמו כן לבדוק שהאזעקה בביתכם מחוברת לרכב השמירה.

 

בתודה
תחום ביטחון, וועד נירית