פעילות הדואר

הודעות מיידיות • 29/8/2018 כניסות

בחודש ספטמבר הדואר ימשיך לעבוד במתכונת בה עבד בחודש אוגוסט:

ראשון: 17:00 עד  18:30

שני עד חמישי: 9:00 עד 10:00.